contact@nitt.fr 0689923891

ภาษาไทย

ขั้นตอนแปลเอกสารเพื่อนำไปใช้ติดต่อราชการฝรั่งเศส
หากท่านต้องการใช้บริการ traduction assermentée กับนัท สามารถทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ได้ดังนี้

1.แสกนเอกสารที่จะใช้ในการแปลเป็นไฟล์ pdf มาให้ที่อีเมล
contact@nitt.fr

2. นัทจะตอบอีเมลกลับเพื่อทำการคอนเฟิร์มรับเอกสาร + แจ้งค่าแปลเอกสาร พร้อมรายละเอียดการชำระเงิน
***ราคาค่าแปลรวมค่าจัดส่งเอกสารกลับ + ตราประทับนักแปล assermenté ที่ทางราชการฝรั่งเศสต้องการเรียบร้อย

3. หลังจากได้รับการยืนยันการชำระเงิน จะเริ่มทำการแปล (ระยะเวลาการแปลไม่เกิน 48 ชั่วโมง สำหรับเอกสารทั่วไป เช่น ใบเกิด ใบรับรองโสด ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ) หากเป็นเอกสารพิเศษอื่น ๆ รายละเอียดจะชี้แจงในอีเมลตอบกลับ

4. เอกสารที่ได้รับการแปลเสร็จแล้ว จะได้รับการประทับตรา traducteur assermenté หรือตรานักแปลประจำศาลฝรั่งเศส
สำหรับตราครุฑราชการไทยของทางสถานทูตไทยที่ปารีสหรือกงสุลไทยในลิยง ท่านต้องเป็นผู้ไปติดต่อเอง เรียกว่าตรา Légalisation หรือตราที่รับรองคำแปลอีกที ในส่วนนี้ไม่เกี่ยวกับตัวนักแปล เพราะเป็นตราของราชการไทย และราชการบางหน่วยงานของ ฝรั่งเศสไม่ได้บังคับว่าต้องใช้ตรานี้เพิ่ม ทั้งนี้ให้ท่านสอบถามกับหน่วยงานฝรั่งเศสที่่ร้องขอเอกสารว่าต้องนำไป Légaliser คำแปลอีกรอบหรือไม่

5. ก่อนส่งเอกสารแปลให้ลูกค้าทุกท่านตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ จะมีการส่งไฟล์แสกนกลับไปให้ดูก่อน เพื่อยืนยัน

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล ติดต่อได้ทางอีเมล หรือเบอร์โทร 06 89 92 38 91 หากไม่มีผู้รับ รบกวนฝากข้อความเสียงหรือส่งเมสเสจผ่านมือถือได้ นัทสามารถตอบกลับได้ภายหลัง

หากอยากตรวจสอบว่านัทได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองเป็น assermenté ของรัฐบาลฝรั่งเศสจริงหรือไม่ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ศาล Montpellier ตามลิงก์ด้านล่าง ชื่อ Nathamon Thongsrinoon ในส่วนภาษาไทย

http://www.ca-montpellier.justice.fr/a…/1_ANNUEJ20160811.pdf

หรือโทรสอบถามทางสถานทูตไทยที่ปารีสได้ เพราะตอนนี้ทางสถานทูตได้ทำการอัปเดตรายชื่อนักแปลในปัจจุบันแล้ว

ขอบคุณครับ
ณฐมน ทองศรีนุ่น (นัท)
Nathamon Thongsrinoon
Traducteur assermenté
près la Cour d’Appel de Montpellier

Pourquoi la traduction assermentée ?

Pourquoi la traduction assermentée ?  วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจว่า – ทำไมต้องแปลเอกสารกับนักแปลที่รัฐบาลฝรั่งเศสรับรองเท่านั้น (Traducteur assermenté) ?

สำหรับคนไทยที่พำนักอาศัยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศฝรั่งเศส เราคงจะทราบกันดีว่าเวลาติดต่อราชการฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็นการต่อบัตรพำนัก titre de séjour, การขอสัญชาติฝรั่งเศสเอง Nationalité française – naturalisation, การติดต่อทำบัตรประกันสุขภาพ sécurité sociale หรือแม้แต่การติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลผ่านองค์กร Caf เอง เอกสารต่าง ๆ ที่ออกโดยรัฐบาลไทย เป็นภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นใบสูติบัตรหรือใบรับรองการเกิด ทะเบียนบ้าน ใบทะเบียนสมรส ใบทะเบียนหย่า ฯลฯ  จะต้องถูกนำมาแปลและประทับตรารับรอง assermenté โดยนักแปลที่ได้การขึ้นทะเบียนรับรองเป็น Expert judiciaire โดยรัฐบาลฝรั่งเศสผ่านศาลอุทธรณ์ Cour d’Appel เท่านั้น แล้วจึงนำไปรับรอง Légalisation ที่สถานทูตไทยในกรุงปารีส หรือสถานกงสุลไทยที่เมืองลิยงหรือโมนาโก ก่อนนำไปใช้ประกอบเอกสารอื่น ๆ เพื่อยื่นส่วนราชการต่าง ๆ ของฝรั่งเศสต่อไป

ข้อมูลตรงนี้เรามักจะเห็นเขียนไว้ตามเอกสารราชการต่าง เช่น  « Tout document rédigé en langue étrangère doit être traduit en Français par un traducteur assermenté » เอกสารที่เขียนเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องถูกนำมาแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสโดยนักแปลที่ได้รับการรับรองจากราชการฝรั่งเศส นักแปลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนั้น จะมีสถานะเป็น Traducteur assermenté โดยได้ทำการปฏิญาณตนต่อศาลว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและสมควรตั้งแต่ได้รับการขึ้นทะเบียน

เพราะฉะนั้น หากต้องการแปลเอกสารราชการเพื่อนำไปติดต่อใช้ในทางราชการที่ฝรั่งเศส (หรือแม้แต่ในสหภาพยุโรปเอง) จะต้องนำไปแปลและประทับตรากับนักแปลที่ได้รับการรับรองเท่านั้น (Traducteur assermenté)

หลายคนยังเข้าใจผิดว่า เวลาที่ต้องการแปลเอกสารราชการ ต้องติดต่อกับนักแปลที่พำนักในเขตที่พักอาศัยของท่านเท่านั้น เช่น หากท่านอยู่ในปารีส ต้องติดต่อกับนักแปลในเขตปารีสเท่านั้น

ต้องแก้ไขความเข้าใจตรงนี้ว่า หากท่านใดต้องการแปลเอกสารราชการ สามารถติดต่อนักแปลท่านไหนก็ได้ เขตไหนก็ได้เพื่อขอรับบริการ เช่น หากท่านอยู่ในปารีส แต่ต้องการแปลเอกสารกับนักแปลที่อยู่เขตอื่น ท่านก็สามารถทำได้โดยติดต่อนักแปลท่านนั้นโดยตรง  เพราะถือว่านักแปลที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลฝรั่งเศส ไม่ว่าจะอยู่เขตไหนก็ตาม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เท่าเทียมกัน ตามข้อกำหนดของรัฐบาลฝรั่งเศสดังนี้

« Les fonctions de l’expert traducteur interprète ne se limite pas à la juridiction de la Cour d’appel de référence. L’inscription d’un expert sur une liste de cour d’appel lui permet d’être désigné sur tout le territoire français ». (อ้างอิงจากเอกสารของสมาคมนักแปลอาชีพในฝรั่งเศส www.sft.fr)

Nathamon THONGSRINOON – ณฐมน ทองศรีนุ่น

Traducteur – Interprète assermenté près la Cour d’Appel de Montpellier, France

นักแปล – ล่ามประจำศาลอุทธรณ์เมือง Montpellier ฝรั่งเศส